Đồng Tháp: Công bố 26 đường dây nóng phản ánh các khoản thu đầu năm học

Để chấn chỉnh lạm thu, tỉnh Đồng Tháp công bố 26 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân. Ảnh minh họa: Học sinh Đồng Tháp trong ngày khai giảng năm học mới 2020-2021. Ảnh: L.N
Để chấn chỉnh lạm thu, tỉnh Đồng Tháp công bố 26 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân. Ảnh minh họa: Học sinh Đồng Tháp trong ngày khai giảng năm học mới 2020-2021. Ảnh: L.N
Để chấn chỉnh lạm thu, tỉnh Đồng Tháp công bố 26 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân. Ảnh minh họa: Học sinh Đồng Tháp trong ngày khai giảng năm học mới 2020-2021. Ảnh: L.N
Lên top