Đóng góp tham luận cho Hội thảo “Giáo dục ĐH - Chuẩn hoá và Hội nhập quốc tế”

Ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì họp báo.
Ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì họp báo.
Ông Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu nhiên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì họp báo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM