"Đồng chí" của Chính Hữu vào đề thi Ngữ văn lớp 10 của Hà Nội

Thi sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vào sáng 12.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Thi sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vào sáng 12.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Thi sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vào sáng 12.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top