Đơn vị khám sức khỏe phản hồi vụ bác sĩ nam bị tố sàm sỡ nữ sinh

Hình ảnh khám sức khỏe được học sinh ghi lại (ảnh: Học sinh cung cấp)
Hình ảnh khám sức khỏe được học sinh ghi lại (ảnh: Học sinh cung cấp)
Hình ảnh khám sức khỏe được học sinh ghi lại (ảnh: Học sinh cung cấp)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM