Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đơn vị biên soạn sách Công nghệ giáo dục lên tiếng về cách phát âm "lạ"

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan – Trung tâm Công nghệ Giáo dục NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hà
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan – Trung tâm Công nghệ Giáo dục NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hà