Đơn vị biên soạn sách Công nghệ giáo dục lên tiếng về cách phát âm "lạ"

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan – Trung tâm Công nghệ Giáo dục NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hà
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan – Trung tâm Công nghệ Giáo dục NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hà
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan – Trung tâm Công nghệ Giáo dục NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top