Đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Bộ GDĐT đề nghị ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT đề nghị ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT đề nghị ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên dạy các môn học mới. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top