Đón 19 đội tuyển quốc tế dự thi “ném còn” tại ABU Robocon 2018