Đời sống giáo viên vẫn thấp, chi 12.000 tỉ đồng đào tạo 9.000 tiến sĩ có quá vội vàng?

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT đề xuất tăng lương cho giáo viên, cải tạo cơ sở vật chất để tăng chất lượng giáo dục. Ảnh: Trần Vương
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT đề xuất tăng lương cho giáo viên, cải tạo cơ sở vật chất để tăng chất lượng giáo dục. Ảnh: Trần Vương
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT đề xuất tăng lương cho giáo viên, cải tạo cơ sở vật chất để tăng chất lượng giáo dục. Ảnh: Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top