Đổi phương thức, thời gian tuyển sinh đầu cấp do ảnh hưởng từ dịch COVID-19

Trường Marie Curie Hà Nội đã thông báo lùi thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Ảnh: Tô Thế
Trường Marie Curie Hà Nội đã thông báo lùi thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Ảnh: Tô Thế
Trường Marie Curie Hà Nội đã thông báo lùi thời gian tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Ảnh: Tô Thế
Lên top