Đổi mới kiểm tra, đánh giá: Có thể đánh giá học sinh trên máy tính

Học sinh THCS, THPT sẽ được đánh giá, kiểm tra bằng việc kết hợp giữa nhận xét và điểm số. Ảnh: Anh Nhàn
Học sinh THCS, THPT sẽ được đánh giá, kiểm tra bằng việc kết hợp giữa nhận xét và điểm số. Ảnh: Anh Nhàn
Học sinh THCS, THPT sẽ được đánh giá, kiểm tra bằng việc kết hợp giữa nhận xét và điểm số. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top