Đổi mới giáo dục: Miệng nói đổi mới nhưng làm theo cách cũ

GS-TSKH Vũ Minh Giang cho rằng sau 5 năm triển khai, Nghị quyết 29 đã đưa ra sự chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo. Ảnh: PV
GS-TSKH Vũ Minh Giang cho rằng sau 5 năm triển khai, Nghị quyết 29 đã đưa ra sự chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo. Ảnh: PV
GS-TSKH Vũ Minh Giang cho rằng sau 5 năm triển khai, Nghị quyết 29 đã đưa ra sự chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top