Đổi mới giáo dục còn bắt đầu từ đổi mới tư duy trong quản lý giáo dục

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. Ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. Ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. Ảnh: QH
Lên top