Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2

Vụ việc Đại học Đông Đô đào tạo "chui" văn bằng 2 nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua. Ảnh: GDVN
Vụ việc Đại học Đông Đô đào tạo "chui" văn bằng 2 nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua. Ảnh: GDVN
Vụ việc Đại học Đông Đô đào tạo "chui" văn bằng 2 nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian qua. Ảnh: GDVN
Lên top