Dồi dào chính sách hỗ trợ, "gỡ rối" cho sinh viên trong mùa dịch bệnh

Nhiều trường đại học đưa ra các chính sách ưu đãi sinh viên mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều trường đại học đưa ra các chính sách ưu đãi sinh viên mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều trường đại học đưa ra các chính sách ưu đãi sinh viên mùa dịch. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top