Đổi chương trình giáo dục phổ thông, bớt môn giảm tiết

Chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới giảm tải cho học sinh và giáo viên. Ảnh minh họa: H.N
Chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới giảm tải cho học sinh và giáo viên. Ảnh minh họa: H.N
Chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới giảm tải cho học sinh và giáo viên. Ảnh minh họa: H.N

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top