”Đòi bằng được tiền ngân sách cấp cho con quan chức đi du học không về”

Con quan chức ở Quảng Ngãi bị yêu cầu phải bồi hoàn lại tiền vì đi du học bằng ngân sách nhà nước nhưng không về. Ảnh minh họa: T.L
Con quan chức ở Quảng Ngãi bị yêu cầu phải bồi hoàn lại tiền vì đi du học bằng ngân sách nhà nước nhưng không về. Ảnh minh họa: T.L
Con quan chức ở Quảng Ngãi bị yêu cầu phải bồi hoàn lại tiền vì đi du học bằng ngân sách nhà nước nhưng không về. Ảnh minh họa: T.L
Lên top