Đọc Truyện Kiều bằng chữ của ông Bùi Hiền chỉ thấy “rối mắt”

Nhà nghiên cứu Bùi Thiết. Ảnh: Đàm Loan
Nhà nghiên cứu Bùi Thiết. Ảnh: Đàm Loan
Nhà nghiên cứu Bùi Thiết. Ảnh: Đàm Loan
Lên top