Đọc thơ theo ô vuông, tam giác trong sách Công nghệ giáo dục: Đừng vội chỉ trích

"Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục" là một trong những tài liệu được sử dụng để dạy học sinh học  tiếng Việt.
"Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục" là một trong những tài liệu được sử dụng để dạy học sinh học tiếng Việt.