Độc đáo thiết bị giúp trẻ em đuổi chó dữ của nam sinh Hà Nội

Việc bị chó cắn đã trở thành nỗi ám ảnh tuổi thơ, là động lực để Minh chế tạo thành công sản phẩm. Ảnh: NVCC.
Việc bị chó cắn đã trở thành nỗi ám ảnh tuổi thơ, là động lực để Minh chế tạo thành công sản phẩm. Ảnh: NVCC.
Việc bị chó cắn đã trở thành nỗi ám ảnh tuổi thơ, là động lực để Minh chế tạo thành công sản phẩm. Ảnh: NVCC.
Lên top