Độc đáo dạy trẻ qua vật dụng thiên nhiên của phương pháp Reggio Emilia

Tiết học tại Trường Mầm non Thế giới Mặt trời, trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam theo hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach.
Tiết học tại Trường Mầm non Thế giới Mặt trời, trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam theo hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach.
Tiết học tại Trường Mầm non Thế giới Mặt trời, trường mầm non đầu tiên tại Việt Nam theo hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach.
Lên top