Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử dự Olympic Tin học quốc tế

Đoàn Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2018. Ảnh: BTC
Đoàn Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2018. Ảnh: BTC
Đoàn Việt Nam dự Olympic Tin học quốc tế 2018. Ảnh: BTC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM