"Đổ xô" đi học ngành Kinh doanh và Quản lý, điểm chuẩn có tăng cao không?

Nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng vào ngành Kinh doanh - Quản lý. Ảnh: GDU
Nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng vào ngành Kinh doanh - Quản lý. Ảnh: GDU
Nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng vào ngành Kinh doanh - Quản lý. Ảnh: GDU
Lên top