"Đỗ đại học sớm", cần cân nhắc để tránh mất cơ hội trúng tuyển

"Đỗ đai học sớm", cần cân nhắc để tránh mất cơ hội trúng tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
"Đỗ đai học sớm", cần cân nhắc để tránh mất cơ hội trúng tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
"Đỗ đai học sớm", cần cân nhắc để tránh mất cơ hội trúng tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top