Đình chỉ công tác hiệu trưởng trong vụ nữ sinh bị đánh trong lớp học

Nữ sinh đánh bạn túi bụi (ảnh cắt từ clip)
Nữ sinh đánh bạn túi bụi (ảnh cắt từ clip)
Nữ sinh đánh bạn túi bụi (ảnh cắt từ clip)
Lên top