Điều kiện để học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Chi tiết điều kiện để thí sinh thi đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Chi tiết điều kiện để thí sinh thi đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Chi tiết điều kiện để thí sinh thi đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top