Điều đặc biệt về những giáo sư được công nhận đạt chuẩn năm 2019

Hai tân giáo sư trẻ nhất năm 2019. Ảnh: TL
Hai tân giáo sư trẻ nhất năm 2019. Ảnh: TL
Hai tân giáo sư trẻ nhất năm 2019. Ảnh: TL
Lên top