Điều đặc biệt ở ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí

Học sinh nộp rác thải nhựa để đi học. Ảnh: AFP
Học sinh nộp rác thải nhựa để đi học. Ảnh: AFP
Học sinh nộp rác thải nhựa để đi học. Ảnh: AFP
Lên top