Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường Quân đội năm 2020

Thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường Quân đội từ ngày 1.3.2020 đến ngày 20.6.2020. Ảnh minh hoạ: Phúc Đạt
Thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường Quân đội từ ngày 1.3.2020 đến ngày 20.6.2020. Ảnh minh hoạ: Phúc Đạt
Thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường Quân đội từ ngày 1.3.2020 đến ngày 20.6.2020. Ảnh minh hoạ: Phúc Đạt
Lên top