Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học trực tuyến 2018: Những điều thí sinh cần chú ý