Điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 phải hết sức cẩn trọng

Học sinh trườngTHCS Lữ Gia, quận 11 trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Học sinh trườngTHCS Lữ Gia, quận 11 trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Học sinh trườngTHCS Lữ Gia, quận 11 trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Lên top