Điều chỉnh mới trong phương thức xét tuyển vào Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến tuyển 3.600 chỉ tiêu. Ảnh: ĐHTN
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến tuyển 3.600 chỉ tiêu. Ảnh: ĐHTN
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến tuyển 3.600 chỉ tiêu. Ảnh: ĐHTN
Lên top