Điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Hội đồng Giáo sư nhà nước điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021.
Hội đồng Giáo sư nhà nước điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021.
Hội đồng Giáo sư nhà nước điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021.
Lên top