Điều chỉnh kế hoạch dạy học, đẩy mạnh học trực tuyến ứng phó dịch COVID-19

Học sinh ở Hà Nội được xét nghiệm COVID-19 sau khi đi tham qua ở Hải Dương. Ảnh: Hà Giang
Học sinh ở Hà Nội được xét nghiệm COVID-19 sau khi đi tham qua ở Hải Dương. Ảnh: Hà Giang
Học sinh ở Hà Nội được xét nghiệm COVID-19 sau khi đi tham qua ở Hải Dương. Ảnh: Hà Giang
Lên top