Điểm trung bình tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hoá) là 17,73

Lên top