Điểm thưởng xét tuyển vào các trường Công an nhân dân giảm mạnh