Điểm thi môn tiếng Anh phản ánh trung thực năng lực ngoại ngữ của học sinh

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đánh giá về điểm thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đánh giá về điểm thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đánh giá về điểm thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Lên top