Điểm thi lớp 10 TPHCM: Vì sao đề thi "dễ thở" nhưng điểm không cao?

Tỉ lệ điểm thi lớp 10 dưới trung bình của TPHCM vẫn ở mức cao dù đề thi trước đó được nhiều giáo viên, học sinh đánh giá là "dễ thở" hơn. BĐ: Huyên Nguyễn
Tỉ lệ điểm thi lớp 10 dưới trung bình của TPHCM vẫn ở mức cao dù đề thi trước đó được nhiều giáo viên, học sinh đánh giá là "dễ thở" hơn. BĐ: Huyên Nguyễn
Tỉ lệ điểm thi lớp 10 dưới trung bình của TPHCM vẫn ở mức cao dù đề thi trước đó được nhiều giáo viên, học sinh đánh giá là "dễ thở" hơn. BĐ: Huyên Nguyễn
Lên top