Điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 của 28 tỉnh, thành trên cả nước

Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi vào lớp 10. Ảnh: Sơn Tùng
Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi vào lớp 10. Ảnh: Sơn Tùng
Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố điểm thi vào lớp 10. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top