Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Giáo viên luyện thi nói gì về điểm số của các chiến sĩ CSCĐ?

Bảng học lực, hạnh kiểm của một số chiến sĩ CSCĐ. Ảnh: Nguyễn Hà
Bảng học lực, hạnh kiểm của một số chiến sĩ CSCĐ. Ảnh: Nguyễn Hà
Bảng học lực, hạnh kiểm của một số chiến sĩ CSCĐ. Ảnh: Nguyễn Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM