Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Chỉ huy đơn vị cảnh sát cơ động nói điểm số còn chưa như kỳ vọng

Ông Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, nói về những nghi vấn trong điểm thi của các chiến sĩ Tiểu đoàn mình. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, nói về những nghi vấn trong điểm thi của các chiến sĩ Tiểu đoàn mình. Ảnh: Nguyễn Hà
Ông Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, nói về những nghi vấn trong điểm thi của các chiến sĩ Tiểu đoàn mình. Ảnh: Nguyễn Hà

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM