Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020

Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ 20 điểm trở lên. Ảnh: Thiên Minh
Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ 20 điểm trở lên. Ảnh: Thiên Minh
Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ 20 điểm trở lên. Ảnh: Thiên Minh
Lên top