Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ năm 2019

Mức điểm sàn cao nhất vào Đại học Cần Thơ là 18 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Mức điểm sàn cao nhất vào Đại học Cần Thơ là 18 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Mức điểm sàn cao nhất vào Đại học Cần Thơ là 18 điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top