Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Y Dược TPHCM năm 2021

Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 từ 19 đến 23 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 từ 19 đến 23 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 từ 19 đến 23 điểm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top