Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Xây dựng từ 16 điểm

Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Xây dựng năm 2021. Ảnh; LĐO
Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Xây dựng năm 2021. Ảnh; LĐO
Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Xây dựng năm 2021. Ảnh; LĐO
Lên top