Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2021: Cao nhất 20 điểm

Trường Đại học Mở Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Mở Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Trường Đại học Mở Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top