Điểm sàn xét tuyển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021. Ảnh: LĐO
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021. Ảnh: LĐO
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2021. Ảnh: LĐO
Lên top