Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội: Từ 19 - 23 điểm

Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội: Cao nhất 23 điểm. Ảnh minh họa: Thế Đại.
Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội: Cao nhất 23 điểm. Ảnh minh họa: Thế Đại.
Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội: Cao nhất 23 điểm. Ảnh minh họa: Thế Đại.
Lên top