Điểm sàn Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

Phụ huynh, thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh vào đại học. Ảnh: GDU
Phụ huynh, thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh vào đại học. Ảnh: GDU
Phụ huynh, thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh vào đại học. Ảnh: GDU
Lên top