Điểm sàn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Văn hoá TPHCM

Trường Đại học Bách khoa TPHCM có mức điểm sàn là từ 19 điểm. Ảnh: BK
Trường Đại học Bách khoa TPHCM có mức điểm sàn là từ 19 điểm. Ảnh: BK
Trường Đại học Bách khoa TPHCM có mức điểm sàn là từ 19 điểm. Ảnh: BK
Lên top