Điểm sàn năm 2021 của nhóm ngành Sức khỏe từ 19 đến 22

Từ ngày 29.8, thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ ngày 29.8, thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ ngày 29.8, thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top